Monday, April 6, 2009

Teknik Mengarang 2

Teknik SMAD3B

Teknik ini sangat berkesan untuk menulis karangan tentang sesuatu majlis seperti majlis hari jadi, majlis hari raya, majlis rumah terbuka, majlis hari kanak-kanak dan sebagainya.

SMAD3B bermaksud kita menggunakan kata tanya sebagai pembuka minda untuk menyenaraikan isi-isi penting.

S untuk siapa - Siapa yang hadir?, Siapa yang anjur majlis?, siapa yang adakan majlis?
M untuk mengapa - mengapa majlis tersebut diadakan?
A untuk apa - Apakah tujuan majlis tersebut diadakan?
D untuk dimana - Dimanakah majlis tersebut diadakan?
B1 untuk bila - Bilakah majlis tersebut diadakan ? Bila bermula ? Bilakah majlis itu tamat ?
B2 untuk berapa - Berapakah tetamu yang dijemput? Berapakah jumlah orang yang terlibat ? Berapakah anggaran kehadiran pada hari tersebut ?
B3 untuk bagaimana - Bagaimanakah majlis tersebut berlangsung ? Meriah atau tidak ?

Contoh soalan latihan karangan yang menggunakan Teknik SMAD3B ialah :

Jiran anda telah mengadakan Majlis Rumah Terbuka pada Hari Raya Puasa Yang lalu. Tuliskan sebuah karang tentang majlis tersebut.

Isi-isi :

S - siapa = jiran saya
M- mengapa = memupuk perpaduan
A - apa = makanan – lemang,ketupat…
D - di mana = rumah jiran
3B - bila = Hari Raya Puasa – mula 10:00 pagi
- berapa = ramai diundang
- bagaimana = meriah

No comments: