Monday, January 30, 2012

Kesalahan Tatabahasa

Yang salah : Oleh kerana itu
Yang betul :
Oleh sebab itu.

Keterangan : Sendi nama mesti diikuti oleh kata nama. 'Kerana' bukan kata nama, sebaliknya 'sebab' ialah kata nama.


Yang salah :Setiap orang pelajar
Yang betul :S
etiap pelajar.

Keterangan : Selepas kata bilangan pisahan tidak boleh hadir penjodoh bilangan.


Yang salah : Taat kepada kedua ibu bapa
Yang betul :
Taat kepada kedua-dua ibu bapa.

Keterangan : Kata bilangan himpunan mesti digandakan. Lagipun, 'kedua' bukan kata bilangan himpunan, sebaliknya 'kedua' ialah kata bilangan yang membawa maksud 'kedudukan'.

Tuesday, December 13, 2011

Kata Adverba

Perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama, dan frasa sendi nama dari segi cara, masa, dan tempat.


Bentuk Kata Adverba

a) jati (semalam, kelmarin, sering kali, saling, sekali gus, sentiasa, nanti, serentak)

b) asalnya kata adjektif (laju, besar, lesu, panjang, tinggi, hampir, selalu)

c) asalnya kata kerja (berkilat, mengiring, meninggi, menyala, berseri)

d) bentuk gandaan

( gandaan penuh – betul-betul, pura-pura, sedikit-sedikit, cepat-cepat )

( gandaan separa – bermalam-malam, semahu-mahunya, sepandai-pandai )

( gandaan berentak – sedu-sedan, hingar-bingar, susup-sasap, mundar-mandir )


Ayat contoh:

1) Dia sering kali lewat tiba di tempat kerjanya.

2) Dia hampir berjaya menawan puncak Gunung Everest.

3) Baju yang dipakai Ali itu merah menyala.

4) Dia pura-pura pengsan semasa jatuh tangga.

5) Sudah bermalam-malam mereka di berada di negara itu.

6) Peristiwa pahit itu akan dikenang selama-lamanya.

7) Pemain bola sepak itu bermain mati-matian demi menebus maruah negara.

8) Pengemis itu mundar-mandir di hadapan kedai makan itu.

PENGAKRONIMAN

Apa itu pengakroniman ?

Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata, dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.

Contohnya:
Bernama - Berita Nasional Malaysia
Gapena - Gabungan Penulis Nasional
Mara - Majlis Amanah Rakyat
ubahsuai - ubah sesuai
kugiran - kumpulan gitar rancak
cerpen - cerita pendek


Kata akronim boleh ditulis dengan tiga cara.

1) Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan, keseluruhannya ditulis dengan huruf besar, jika kata nama khas.

Contohnya:
RTM - Radio Televisyen Malaysia
BSN - Bank Simpanan Nasional
USM - Universiti Sains Malaysia
LUTH - Lembaga Urusan dan Tabung Haji
ABIM - Angkatan Belia Islam Malaysia

2) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya, jika bukan kata nama khas.

Contohnya:
tadika - taman didikan kanak-kanak
purata - pukul rata
jentolak - jentera tolak
cikgu - encik guru


3) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata itu menjadi kata nama khas, kata itu ditulis bermula dengan huruf besar.

Contohnya:
Pernas - Perbadanan Nasional
Intim- Institut Tadbiran Islam Negara
Petronas - Petroleum Nasional
Proton - Perusahaan Otomobil Nasional

Menentukan imbuhan yang betul

PANDUAN MENENTUKAN IMBUHAN YANG BETUL


3. p, t, k, dan s

kata dasar yang bermula dengan konsonan p, t, k, dan s akan DIGUGURKAN apabila diimbuhkan dengan imbuhan meN-… dan peN-…- Kata akar pasti menjadi memastikan bukannya mempastikan

- palsu - memalsukan

- putus - memutuskan

- pukul - pemukul

- putar - pemutar


*** p dalam kata pinjaman Inggeris tidak digugurkan

- proses - memproses

- protes - memprotes- kata akar tenteram - menenteramkan ( / ) mententeramkan (X)

- tangkis- menangkis

- tebus - menebus

- tutur - penutur

- tekan - penekan- kata akar kagum - apabila diimnuhkan dengan meN- menjadi mengagumkan bukannya mengkagumkan

- kukuh - mengukuhkan

- kupas - mengupas

- karang - pengarang

- kirim - pengirim- kata akar sejahtera - menyejahterakan ( / ) mensejahterakan (X)

- susul - menyusul

- serap - menyerap

- sakit - penyakit

- sukat - penyukat

Kata Tugas

Kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama, kata kerja dan kata sifat yang mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat, klausa dan frasa. Kehadiran kata tugas dalam ayat tidak berfungsi sebagai inti dalam sebarang frasa utama, sebaliknya mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar pemeri atau tugas-tugas lain.

Terdapat 17 jenis kata tugas yang telah dikenal pasti dalam bahasa Melayu:

 1. Kata adverba
 2. Kata hubung
 3. Kata sendi
 4. Kata seru
 5. Kata bantu
 6. Kata perintah
 7. Kata pangkal ayat
 8. Kata bantu
 9. Kata penguat
 10. Kata penegas
 11. Kata nafi
 12. Kata pemeri
 13. Kata pembenar
 14. Kata arah
 15. Kata bilangan
 16. Kata penekan
 17. Kata pembenda

Menentukan imbuhan yang betul

PANDUAN MENENTUKAN IMBUHAN YANG BETUL


2. memperbesar atau memperbesarkan


kata dasar = besar
golongan kata = kata adjektif

rumus – apitan rangkap memper-…-kan digunakan bersama-sama dengan kata nama, kata kerja

rumus – apitan rangkap memper-… digunakan bersama-sama dengan kata adjektif


= memperbesar ( / ) memperbesarkan ( X )

* besar ialah kata adjektif

= mempertingkatkan ( / ) mempertingkat ( X )

* tingkat ialah kata nama

= mempersembahkan ( / ) mempersembah ( X )

* sembah ialah kata kerjaperbezaan antara “membesarkan” dengan memperbesarkan- meN-…-kan = menjadikan sesuatu bersifat dengan adjektif itu

- memper-…= menjadikan sesuatu bersifat lebih


contoh : besar

* besar ialah kata adjektif

= membesarkan – menjadikan sesuatu yang kecil lebih besar

= memperbesar – menjadikan sesuatu yang sedia besar lebih besar

Menentukan imbuhan yang betul

PANDUAN MENENTUKAN IMBUHAN YANG BETUL

1. pelantikan atau perlantikan

kata dasar = lantik ( kata kerja transitif )

rumus – meN-… akan berpadanan dengan peN-…

oleh itu, melantik berpadanan dengan pelantikan


contoh lain

melancong ( pelancongan )

meletakkan ( peletakan )

melaksanakan ( pelaksanaan )

melanggar ( pelanggaran )


rumus - beR-... akan berpadanan dengan peR-...

oleh itu, berlawan berpadanan dengan perlawanan

berlanggar ( perlanggaran )

bertanding ( pertandingan )

bermain ( permainan )

berdamai ( perdamaian )