Monday, May 2, 2011

Soalan Latihan Interaktif

Sila klik ke pautan di bawah untuk menjawab soalan latihan interaktif di atas talian.

http://pkgseriampang.org/sal/

http://sksgrokam.edu.my/portal/index.php

Ayat

Kata Hubung

Kata hubung yang digunakan untuk membina ayat majmuk.

Ayat tunggal

1. Budak itu kawan saya.

2. Budak itu berbaju hijau.

Ayat majmuk

1. Budak yang berbaju hijau itu kawan saya.

Ayat Perintah

Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan.

Ayat ini terbahagi kepada empat jenis, iaitu:

1. Ayat suruhan

Berlatihlah bersungguh-sungguh supaya kamu berjaya.

2. Ayat larangan

Usahlah kamu buang masa.

3. Ayat silaan

Sila masuk ke ruang pameran ini.

4. Ayat permintaan

Tolong belikan saya lima kaki bunga daun getah di tempat pameran itu.

Ayat Penyata

Contoh:

Nenek Azli sungguh gigih berusaha.

Azli suka membuat layang-layang.

Ayat Seruan

Contoh:

Eh, awak pun ada di sini!

Wah, cantiknya lukisan kamu!


Latihan tatabahasa:

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan itu.

1. Faiz gemar bermain hoki, bola sepak _______________ bola tampar.

A serta

B tetapi

C namun

D malahan

2. Hani tidak akan melakukan hobinya itu,____________ kerja sekolahnya belum selesai.

A selagi

B setelah

C supaya

D semasa

3. Azli akan tetap memujuk ibunya ____________ibunya bersetuju dengan cadangan itu.

A lalu

B selagi

C walaupun

D sehingga

4. Ranjit masih tidak gembira ___________ dia telah mendapat kebenaran daripada

ibunya untuk menyertai Pertandingan Robocon itu.

A kerana

B apabila

C sehingga

D kendatipun

5. “Lakukanlah hobi yang berfaedah ______________ kamu mendapat manfaat

daripadanya,” kata Nek Bedah kepada cucunya.

A untuk

B apabila

C namun

D supaya

6. Fariz telah memulakan hobinya ___________ dia memiliki segala alatan yang diperlukan.

A namun

B setelah

C supaya

D sementara

7. Kawan-kawannya tidak mengetahui sebab Hasan tidak mahu bermain _________________itulah permainan yang digemarinya.

A tetapi

B malahan

C walaupun

D sedangkan

8. Nenek Azli masih menghasilkan bunga daripada daun getah _____________

menambahkan pendapatannya ____________ditegah oleh anak-anaknya.

A untuk, supaya

B demi, walaupun

C untuk, walaupun

D supaya, kendatipun

9. Azim _____________ minat bermain badminton ____________ gemar memancing ikan.

A malahan, namun

B tidak sahaja, tetapi

C bukan sahaja, sedangkan

D bukan sahaja, tetapi juga

10. Hani dan Kamala mencari maklumat untuk menyiapkan buku skrap itu __________________menunggu kawan-kawannya yang lain tiba ____________ mereka tidak suka membuang masa.

A kerana, demi

B semenjak, kerana

C sementara, selagi

D sementara, kerana

Kata Ganti Nama Diri

1. Kata ganti diri digunakan untuk mengganti kata nama

orang.

2. Kata ganti diri dia atau ia tidak boleh digunakan untuk

benda atau binatang. Misalnya:

· Anjing itu garang. Ia terpaksa dikurung. (salah)

· Anjing itu garang. Anjing itu terpaksa dikurung. (betul)

3. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru, menteri, atau orang tua-tua, dan bukan kanak-kanak. Misalnya;

· Azli budak baik. Beliau disayangi rakan-rakannya. (salah)

· Azli budak baik. Dia disayangi rakan-rakanya. (betul)

4. Kata ia boleh digunakan sebagai objek kepada kata sendi atau kata kerja transitif.Misalnya:

· Saya tidak bersetuju dengan ia.(salah)

Saya tidak bersetuju dengan dia.(betul)

· Tolong berikan buku ini kepada ia. (salah)

Tolong berikan buku ini kepada dia. (betul)

5. Kata ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi *ianya.Misalnya

· Jika tidak dirawat, mungkin ianya akan lumpuh.(salah)

Jika tidak dirawat, mungkin ia akan lumpuh.(betul)

6. Semua kata ganti diri tidak boleh digandakan atau diulang menjadi “kamu-kamu, * anda-anda atau *mereka-mereka, dan sebagainya.Misalnya:

(a) * Mereka-mereka murid Tahun Lima.(salah)

Mereka murid Tahun Lima. (betul)

(b) * Beg kamu-kamu ini diletakkan di dalam kelas.(salah)

Beg kamu ini diletakkan di dalam kelas. (betul)

7. Kata ganti diri beta, baginda, dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja saja.

8. Perhatikan ayat contoh di bawah ini.

Salah

(a) Zaman ditangkap. Beliau pengedar dadah.

(b) Kucing adik sungguh comel. Ia suka minum susu.

(c) Abang Sharif disaman kerana ianya tidak memakai topi keledar.

(d) “Siapkan kelengkapan berburu hamba sekarang,”kata Sultan Mahmud.

Betul

(a) Zaman ditangkap. Dia pengedar dadah.

(b) Kucing adik sungguh comel. Kucing itu suka minum susu.

(c) Abang Sharif disaman kerana dia / ia tidak memaki topi keledar.

(d) “Siapkan kelengkapan berburu beta sekarang,’kata Sultan Mahmud.

Bahasa Istana

Kalau rakyat makan, raja santap

Kalau rakyat tidur, raja beradu

Kalau rakyat mandi, raja bersiram

Kalau rakyat sakit, raja gering

Kalau rakyat marah, raja murka

Kalau rakyat berjalan, raja mencemar duli

Kalau rakyat bersuara, raja bertitah

Kalau rakyat tinggal di rumah,raja di istana


Kalau rakyat duduk di kerusi,raja duduk singgahsana


Kalau rakyat ada isteri,raja ada permaisuri


Kalau rakyat ada nenek,raja ada nenda


Kalau rakyat mati dikuburkan,raja dimakamkan

Kalau rakyat mati, raja mangkat

Kalau rakyat matijadi allahyarham,raja mangkat jadi almarhum

Kalau rakyat bagi hadiah,raja bagi anugerah

Kalau huj an rakyat pakai payung,raja pakai iram-iram

Kalau rakyat baling kasut, raja baling kaus


Kalau rakyat sambut hari jadi,raja sambut hari keputeraan

Kalau rakyat bertolak, raja berangkat

Kalau rakyat buang air kecil,raja buang air seni

Kalau rakyat suka, raja berkenan

Kalau rakyat sakit kepala,raja gering hulu

Sunday, May 1, 2011

Kejohanan Sukan Tahunan di Sekolah Saya

Baru-baru ini sekolah kamu telah mengadakan kejohanan sukan tahunan.
Ceritakan tentang kejohanan sukan tersebut.

Pendahuluan
- tarikh, masa, tempat kejohanan sukan
Isi-isi penting :
- lintas hormat - perbarisan oleh rumah-rumah sukan - penonton memberikan tepukan
- ucapan guru besar dan ucapan perasmian
- acara selingan - persembahan gimrama oleh kelab Gimrama
- acara sukan dijalankan - 100 m, 200 m, acara berpasukan dan acara terbuka
- penyampaian hadiah - pemenang menerima hadiah - rumah Hijau - johan
Penutup
- majlis tamat jam 12.00 tengah hari - bersurai
- perasaan - berasa sangat gembira