Tuesday, December 13, 2011

Menentukan imbuhan yang betul

PANDUAN MENENTUKAN IMBUHAN YANG BETUL

1. pelantikan atau perlantikan

kata dasar = lantik ( kata kerja transitif )

rumus – meN-… akan berpadanan dengan peN-…

oleh itu, melantik berpadanan dengan pelantikan


contoh lain

melancong ( pelancongan )

meletakkan ( peletakan )

melaksanakan ( pelaksanaan )

melanggar ( pelanggaran )


rumus - beR-... akan berpadanan dengan peR-...

oleh itu, berlawan berpadanan dengan perlawanan

berlanggar ( perlanggaran )

bertanding ( pertandingan )

bermain ( permainan )

berdamai ( perdamaian )

No comments: