Tuesday, December 13, 2011

PENGAKRONIMAN

Apa itu pengakroniman ?

Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada rangkai kata, dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar.

Contohnya:
Bernama - Berita Nasional Malaysia
Gapena - Gabungan Penulis Nasional
Mara - Majlis Amanah Rakyat
ubahsuai - ubah sesuai
kugiran - kumpulan gitar rancak
cerpen - cerita pendek


Kata akronim boleh ditulis dengan tiga cara.

1) Akronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan, keseluruhannya ditulis dengan huruf besar, jika kata nama khas.

Contohnya:
RTM - Radio Televisyen Malaysia
BSN - Bank Simpanan Nasional
USM - Universiti Sains Malaysia
LUTH - Lembaga Urusan dan Tabung Haji
ABIM - Angkatan Belia Islam Malaysia

2) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya, jika bukan kata nama khas.

Contohnya:
tadika - taman didikan kanak-kanak
purata - pukul rata
jentolak - jentera tolak
cikgu - encik guru


3) Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/atau suku kata itu menjadi kata nama khas, kata itu ditulis bermula dengan huruf besar.

Contohnya:
Pernas - Perbadanan Nasional
Intim- Institut Tadbiran Islam Negara
Petronas - Petroleum Nasional
Proton - Perusahaan Otomobil Nasional

No comments: