Tuesday, December 13, 2011

Menentukan imbuhan yang betul

PANDUAN MENENTUKAN IMBUHAN YANG BETUL


2. memperbesar atau memperbesarkan


kata dasar = besar
golongan kata = kata adjektif

rumus – apitan rangkap memper-…-kan digunakan bersama-sama dengan kata nama, kata kerja

rumus – apitan rangkap memper-… digunakan bersama-sama dengan kata adjektif


= memperbesar ( / ) memperbesarkan ( X )

* besar ialah kata adjektif

= mempertingkatkan ( / ) mempertingkat ( X )

* tingkat ialah kata nama

= mempersembahkan ( / ) mempersembah ( X )

* sembah ialah kata kerjaperbezaan antara “membesarkan” dengan memperbesarkan- meN-…-kan = menjadikan sesuatu bersifat dengan adjektif itu

- memper-…= menjadikan sesuatu bersifat lebih


contoh : besar

* besar ialah kata adjektif

= membesarkan – menjadikan sesuatu yang kecil lebih besar

= memperbesar – menjadikan sesuatu yang sedia besar lebih besar

No comments: