Monday, May 2, 2011

Bahasa Istana

Kalau rakyat makan, raja santap

Kalau rakyat tidur, raja beradu

Kalau rakyat mandi, raja bersiram

Kalau rakyat sakit, raja gering

Kalau rakyat marah, raja murka

Kalau rakyat berjalan, raja mencemar duli

Kalau rakyat bersuara, raja bertitah

Kalau rakyat tinggal di rumah,raja di istana


Kalau rakyat duduk di kerusi,raja duduk singgahsana


Kalau rakyat ada isteri,raja ada permaisuri


Kalau rakyat ada nenek,raja ada nenda


Kalau rakyat mati dikuburkan,raja dimakamkan

Kalau rakyat mati, raja mangkat

Kalau rakyat matijadi allahyarham,raja mangkat jadi almarhum

Kalau rakyat bagi hadiah,raja bagi anugerah

Kalau huj an rakyat pakai payung,raja pakai iram-iram

Kalau rakyat baling kasut, raja baling kaus


Kalau rakyat sambut hari jadi,raja sambut hari keputeraan

Kalau rakyat bertolak, raja berangkat

Kalau rakyat buang air kecil,raja buang air seni

Kalau rakyat suka, raja berkenan

Kalau rakyat sakit kepala,raja gering hulu

No comments: