Sunday, April 11, 2010

Karangan Jenis Syarahan

Anda menyertai satu pertandingan syarahan. Tajuknya “ Dadah Musuh Negara “. Tuliskan teks syarahan anda selengkapnya.


Contoh isi karangan :

Pendahuluan
- kata alu-aluan- pengerusi-guru-guru-hakim dan hadirin
- nyatakan tajuk-definisi


Isi-isi
- gejala penagihan dadah berleluasa
- kesan buruk pada diri, keluarga dan Negara
- perlu dihapuskan – kerjasama semua pihak

- punca- kasih sayang kurang- kesempitan hidup- mencuba- ikut rakan sebaya
- cara atasi – kempen- undang-undang diketatkan – pendedahan bahaya dadah
kepada pelajar


Penutup
- perlu sokongan semua pihak
- bersatu untuk membanteras dadah
- ucapan terima kas
ih

No comments: