Tuesday, August 16, 2011

Kata Majmuk Yang Mantap

Terdapat 16 kata majmuk yang mantap dalam Bahasa Melayu dari segi ejaan. Ejaan bagi kata majmuk yang mantap disatukan. Maksudnya dieja sekaligus tanpa jarak antara dua perkataan.

1. antarabangsa
2. beritahu
3. warganegara
4. tanggungjawab
5. setiausaha
6. jawatankuasa
7. pesuruhjaya
8. suruhanjaya
9. tandatangan
10. kakitangan
11. matahari
12. kerjasama
13. olahraga
14. bumiputera
15. ubahsuai
16. sukarela

Jika kata majmuk di atas digandakan, maka penggandaan berlaku kepada seluruh kata majmuk tersebut. Contohnya;

1. setiausaha-setiausaha
2. jawatankuasa-jawatankuasa
3. pesuruhjaya-pesuruhjaya
4. tandatangan-tandatangan
5. kakitangan-kakitangan

No comments: